پاپا گلابی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

سعی کنید به بازی این شیطان پین بال دزد سرد مانند بازی. هدف از این بازی است که برای راه اندازی توپ و مطمئن شوید که آن را لمس به عنوان بسیاری از نقاط را بر روی نقشه به عنوان امکان پذیر است. تعداد نقاط افزایش خواهد یافت اگر توپ را لمس توپ دیگر برابر بیشتر. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی با فقط بازی.

BallPinballBounce