Panda đồ chơi bắn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   80 100% with 8 votes

Một trò chơi rất vui mà sẽ làm cho bạn có rất nhiều niềm vui với gấu panda đồ chơi. Ai nghĩ rằng bạn thực sự có thể sử dụng gấu trúc gấu đồ chơi có rất nhiều niềm vui? Bắn với gấu panda và nắm bắt tất cả các que tre trong các bong bóng. Bạn có thể ném như nhiều gấu trúc mang như bạn muốn và ở trên đó, bạn không phải với thời gian. Trong thực tế, bạn có nhiều thời gian để hoàn thành tất cả các cấp. Chơi và khám phá cách có kỹ năng bạn là khi nói đến chỉ đúng chỗ. Sẽ có rất nhiều trở ngại nhỏ như bạn đi về với các trò chơi mà sẽ chỉ làm cho các trò chơi thú vị hơn và sẽ thách thức bạn hơn.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để chơi game này đồ chơi gấu trúc.

PuzzleShootingKidsFunnyPanda