Ghép ký Gia dụng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Tìm và phù hợp với đôi chính xác của các thiết bị ẩn đằng sau các hộp.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Memory Android PairHomeAppliances