Babes paintball Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Lấy khẩu súng của bạn và ngăn chặn các babes bộ bikini nhận được từ các tiện ích của bạn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để bắn như babes nhiều paintball như bạn có thể! Hạ thấp mục tiêu của bạn để tải lại vũ khí của bạn và tránh bị bắn.

ActionPaintballBabes