بررسی سوالات و پینت بال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چنگ زدن به تفنگ پینت بال خود را و توقف بررسی سوالات لباس شنای زنانه دوتکه از گرفتن اسباب بازی های خود را!

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به عنوان بسیاری از بررسی سوالات و پینت بال به عنوان شما می توانید شلیک کنید! پایین هدف خود را به بارگذاری مجدد سلاح های خود و جلوگیری از به ضرب گلوله کشته است.

ActionPaintballBabes