PAC-MAN Dash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11919 86.23% with 138 votes

Nuốt chửng tất cả các tập tin cookie và bóng ma! PAC-MAN giữ chạy bận rộn và ăn uống trong trò chơi hành động đầy này!

Điều khiển:
sử dụng chuột để chơi game

Puzzle Pacman