P.U.N.K. بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

P.U.N.K. گیج های منحصر به فرد آن را به عنوان platformer پازل 2D که در آن بازیکن با استفاده از تفنگ های لیزری خود را (با نام مستعار واحد فوتون نانو ها kannon) برای پر کردن گره ها و سطوح کامل در حالی که اجتناب از موانع است.

کنترل بازی:
دستورالعمل: حرکت: WASD / کلیدهای پیکان پرش به: فضا هدف: موس ساقه: سمت چپ کلیک کنید راه اندازی مجدد: R

Action