Tiền đồn Swarm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Một bầy đàn áp đảo của thuốc trừ sâu nước ngoài đã thâm nhập vào cơ sở Haven. Trang bị cho người lính vũ khí của bạn và tiêu diệt phá hoại của người ngoài hành tinh trước khi quá muộn.

Điều khiển:
[WASD] Di chuyển
[Q] [A] Thay đổi vũ khí
[Space] Sử dụng thiết bị đầu cuối
[MM] Mục tiêu
[LMB] Chụp
[P] Mang PDA của bạn.

Shooting Army Aiming ActionOutpostSwarm