Swarm Outpost เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   02

รุมครอบงำของคนต่างด้าวยาฆ่าแมลงได้ถูกแทรกซึมจากภายนอกฐานวเฮเวน จัดให้อาวุธของคุณทหารและทำลายรังควาญคนต่างด้าวก่อนที่จะสายเกินไป

ตัวควบคุมเกม:
[WASD] Move
[Q] [] อาวุธเปลี่ยน
[SPACE] ใช้อาคาร
[MM] Aim
[LMB] ยิง
[P] นำ ขึ้น PDA ของคุณ

Shooting Army Aiming ActionOutpostSwarm