دکور در فضای باز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

دکوراسیون تجربه در فضای باز.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

DecorateGirlsOutdoor