ساعت مرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در یک آینه جهان بعد از آخرالزمان، انسان برای بقای خود مبارزه می کند، تنها راهی که می تواند داشته باشد، معدن زیر زمینی را برای الماس و زغال سنگ و استخراج ریش های رعد و برق خود را بر هر آن چالش حق خود را برای بقا. بازی سرگرم کننده یکپارچهسازی با سیستمعامل بر اساس حفاری حفاری و pacman.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Shooting Mine Animal Retro