جاذبه نارنجی: سطح بسته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لیمو زرد هستند، همان پرتقال بلیچ! جمع آوری تمام لیمو با استفاده از پرتقال و قوانین فیزیک.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleFruitOrangeGravityLevelPack