Chỉ có một sự khác biệt-1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chỉ có một sự khác biệt là một kết hợp của trò chơi hội đồng và tại chỗ các trò chơi khác biệt. Trong trò chơi này, bạn sẽ thấy 2 ban tìm kiếm tương tự với chỉ có một sự khác biệt. Bạn sẽ phải tìm thấy sự khác biệt đó càng nhanh càng tốt. Mỗi khi bạn tìm thấy sự khác biệt, nó sẽ lên cấp. Một trong những người chiến thắng cấp độ tối đa sẽ là người chiến thắng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Board Memory DifferenceAndroid DefaultOnlyDifference-1