قهرمان یک صفحه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شما یک قهرمان ماجراجو، و این ها 'وظیفه خود را به بررسی این سیاه چال برای پیدا کردن گنجینه و مبارزه با هیولا. هشدار داده می شود، شما نفرین هستند و می توانند' تی می میرند. هر بار که شما تلاش برای پایان دادن به زندگی خود، شما را به آینده حفظ یک تجربه کاملا جدید است، اما مشابه تا زمانی که شما می توانید تمام سطوح سخت شکست.

کنترل بازی:


Mmo RpgSwords