طاق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3615 70.59% with 51 votes

راهنما نی کلاه لوفی، به رایگان زورو که در خطر است روی یک کشتی تحت کنترل دولت جهان است.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت انجمن X - پرش Z
- و پانچ
C - سوپر پانچ.

ArcadeFightingActionRescue Piece