یک تکه گالانت جنگنده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3011 73.17% with 41 votes

کلمات "آیا گنج من به شما می خواهید؟ این شما خواهد شد تا زمانی که شما می توانید آن را دریافت کنید!" طلا D راجر پسران همه سر گرم و بطور ناگهانی غضبناک شدن به دریا! لوفی یکی از آنها است. او را به از طریق بسیاری از مشکلات برای تبدیل شدن به یکی از Piece.His سفر به تازگی آغاز شده است.

کنترل بازی:
کلید های WASD به حرکت و
J به پانچ.
K به پرش L
به پا زدن انجمن UIO در مهارت های خاص.

FightingActionBeat 'em UpSide ScrollingPieceGallantFighter