یک مرد محاصره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

برج های دشمن را با کشیدن توپ های توپ بکشید که آتش می زنند و آنها را پرتاب می کنند. شما فقط می توانید یک توپ توپ را در یک زمان نگه دارید و نگه دارید، بنابراین در حالی که یک توپ را نگه داشته اید، از ضربه زدن جلوگیری کنید!

کنترل بازی:
در بازی

Throwing Bomb Mouse Skill Tower