Olympic 2012 vượt rào Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1018 35.71% with 28 votes

Thế vận hội Olympic được tổ chức bây giờ và bạn có thể chơi trò chơi trực tuyến trở ngại này. Có bốn cấp độ và hoàn thành tất cả các cấp độ để có một người chiến thắng. Có vui vẻ

Điều khiển:


SportsObstacleRunningJumpingOlympics2012Hurdles