بازی های المپیک 2012 با مانع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1018 35.71% with 28 votes

بازی های المپیک برگزار می شود و شما می توانید این موانع بازی آنلاین بازی. چهار سطح وجود دارد و پایان تمام سطح به عنوان یک برنده. از آن لذت ببرید

کنترل بازی:


SportsObstacleRunningJumpingOlympics2012Hurdles