Oh Tuyết! Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Để tiếp tục tuyết theo chủ đề của trò chơi flash đập của chúng tôi (nó phải là Giáng sinh theo chủ đề nhưng nó là rất khó khăn để tìm trò chơi pixelated với chủ đề Giáng sinh!) Trong Oh Tuyết! Bạn nên escapte bóng tuyết tức giận mà đang theo đuổi bạn! Luôn nhớ mặc dù, điều này cũng có thể hữu ích trong việc loại bỏ những kẻ thù khác đi bộ xung quanh nơi này!

Điều khiển:
Hướng dẫn: Di chuyển: Phím WASD / phím mũi tên

Action