آه برف! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

برای ادامه برف مضمون ما بازی فلش رگبار گلوله (که باید باشد مضمون کریسمس اما آن را بسیار دشوار است برای پیدا کردن بازی های پیکسلی با تم کریسمس! است) در آه برف! شما باید escapte توپ برف عصبانی است که شما تعقیب! همیشه به یاد داشته، این هم می تواند در از بین بردن دشمنان دیگر راه رفتن در اطراف محل مفید باشد!

کنترل بازی:
دستورالعمل: حرکت: WASD / کلیدهای پیکان

Action