Oh Không có U Di 'n' t Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Tổng số Drama Thế giới Tour trò chơi câu đố, Hãy suy nghĩ bạn biết các Tổng số thí sinh Drama? Kiểm tra kiến ​​thức của bạn với bài kiểm tra đố này bao gồm các tin đồn và phim truyền hình từ nhiều mùa.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleGuessing Di-n-t