GT טירוף Offroad משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   56 45.45% with 11 votes

לשים על ההגה של מכוניות מפוארות זה ולהגיע לקו הסיום במהירות ולקבל את הציון המרבי.

בקרות משחק:
למעלה / למטה במקשי חצים - הזזת קדימה / אחורה מקשי חיצים שמאלה / ימינה
-. Lean.

DrivingObstacleBalancingOffroadMadness