Đập vỡ viên 5 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nhân viên cổ trắng luôn luôn có rất nhiều áp lực, và họ cần một cách để loại bỏ áp lực của họ. Bạn có thể theo cách sau để loại bỏ áp lực là một chút lạ. Nhưng nếu có một cơ hội như vậy để bạn có thể phát hành, bạn sẽ tham gia? Nhanh lên cùng nhau và tận hưởng nó!

Điều khiển:
↑ ↓ ← → để tấn công bất cứ điều gì trước mặt anh.

ActionSmashOfficerSmashes