رمز و راز دفتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

هیلی تولد خود را در دفتر شب گذشته جشن گرفتند و در حال حاضر وظیفه او این است که مرتب اتاق تا رئیس به کار می آید. راهنما او را به انجام این کار با بیشترین سرعت ممکن. سه سطح زیبا با چندین اسرار است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Android Hidden ObjectsDefaultOfficeMystery