دفتر آرایشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این ها 'سعی کنید از سبک های جدید در مقابل همکاران خود را به دیدن اگر آنها متوجه همیشه سرگرم کننده است. به خصوص آن مرد زیبا در گوشه ای! برو برای یک دفتر دمیده از قبل آرایش کامل و خیره دوستان خود را!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور لباس، مو، آرایش، و گزینه های پس زمینه برای این دبیر cute.

Dress UpOfficeGirlDressMakeupDress UpMakeover