Bạch tuộc Puzzle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Loại bỏ các bạch tuộc bằng cách di chuyển Bạch tuộc vào hàng 4 hoặc nhiều hơn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAndroid DefaultOctopus