Octopus Puzzle permainan

Permainan deskripsi

Suara: Apakah Anda menyukai permainan ini?   00

Lepaskan Gurita Gurita dengan memindahkan ke baris 4 atau lebih.

Permainan kontrol:
Permainan ini dimainkan dengan mouse saja.

PuzzleAndroid DefaultOctopus