Thương nhân đại dương Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Di chuyển từ nơi này đến nơi với tàu thuyền của bạn bán và mua hàng hóa đang cố gắng để đạt được tiền.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Role PlayingSimulationOceanTraders