Đại dương sống sót Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Của bạn một cá ngừ vây xanh và tránh không bị bắt bởi các tàu đánh cá miễn là bạn có thể.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để điều khiển trò chơi.

EvadeMouse SkillFishAnimalOceanSurvivor