חניית מלון ניו יורק משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   45 44.44% with 9 votes

פרק המכונית שלך במקום המסומן מבלי להכות כל מכשולים.

בקרות משחק:
מקשי חצים כדי להזיז

.

DrivingObstacleParkingHotel