NYC پارکینگ هتل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   45 44.44% with 9 votes

پارک اتومبیل خود را در نقطه مشخص شده بدون هدف قرار دادن هر گونه موانع.

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.

DrivingObstacleParkingHotel