Số Bobble Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Bash Bobbles số nhanh như bạn có thể từ thấp nhất đến cao nhất. Mỗi người bạn kiếm được điểm và có thêm thời gian. Thêm điểm được trao giải thưởng cho combo và các chuỗi câu trả lời đúng. Cố gắng để đánh bại các điểm số trên các lãnh đạo ban công và kiếm được tất cả các giải thưởng! Kiểm tra kỹ năng của bạn trên dễ dàng, trung bình và khó trình độ. Hoàn hảo cho trẻ em và người lớn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

MathMouse SkillBubblesNumbersAndroid Bobble