جشن ظهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بازی سرگرم کننده پخت و پز که در آن شما باید یک جشن آماده.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingMouse SkillFoodCookingNoonFeast