Nittwit بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

شما به عنوان یک هشت پا ژنتیکی مهندسی است که کار برای صرفه جویی در خالق خود را با ابتلا به تمام قطعه ایفا می کنند.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow خود را به حرکت می کند، WASD به تغییر گرانش

Logic Physics Skill PuzzleNittwit