Ninja! Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Sử dụng các kỹ năng ninja nguyên tố chống lũ của kẻ thù! Đây là một chiến thuật theo lượt với các yếu tố câu đố.

Điều khiển:
Đây là một chiến đấu theo lượt với các yếu tố câu đố mà có các quy tắc sau: * tại mỗi lần lượt, bạn có thể tấn công, thay đổi hình thức hoặc di chuyển * mỗi dạng nguyên tố có điểm mạnh và điểm yếu, theo năm yếu tố biểu đồ * mỗi dạng nguyên tố có đặc biệt năng lượng (ví dụ, lửa tấn công tất cả kẻ thù) và, bằng cách thu thập tinh chất cùng loại, một sức mạnh mở khóa (cho ví dụ, đám cháy một "đốt " tấn công gây thiệt hại hơn lần lượt) * một số các ông chủ và ký tự đặc biệt bị tổn thương nguyên tố; xem cho màu sắc của họ Khi bối rối, kiểm tra các biểu đồ nguyên tố (góc trên bên trái). Báo chí 'P' tạm dừng.

SkillNinjaNinjas