Ninjago تهاجم مار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1049155 87.13% with 1204 votes

تجهیز نینجا خود را با نیزه انرژی و شروع به سفر پرماجرا خود! فرمان های نینجا خود را به ضرب و شتم همه مخالفان خود و تسخیر جهان از روبات!

کنترل بازی:
در بازی، استفاده از کلید ماوس برای کنترل

Action Ninjago Ninjago Snake NinjagoSnakeInvasion