Ninjago מאפיה מצור משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   174 80.95% with 21 votes

עזרה Ninja ממצור המאפיה באמצעות מיומנויות ברמה גבוהה נשק ושונים.

בקרות משחק:
במשחק

Ninjago Ninjago Mafia Siege