Ninjago Galaxy Squad - Cocoon nghiền Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   27493 74.66% with 367 votes

Chọn Ninjago của bạn và bắn tất cả các kẻ thù xuất hiện trong lỗ.

Điều khiển:
Trong trò chơi

PuzzleNinjago