Ninja Rùa chính Combat 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   4911 81.67% with 60 votes

Giúp rùa ninja loại bỏ tất cả các kẻ thù để vượt qua các cấp. Có rất nhiều kỹ năng để bạn lựa chọn.

Điều khiển:
Player 1:..
AD để di chuyển
J để tấn công
K để nhảy
L kỹ năng đặc biệt..
Player2:
VN để di chuyển
1 để tấn công Trang 2 nhảy Trang 3 kỹ năng đặc biệt....

FightingActionBeat 'em UpNinjaTurtleMajorCombat