نینجا لاک پشت دکتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   18436 83.64% with 220 votes

شجاع نوجوان جهش نینجا مبارزه لاک پشت در برابر شر هر شب night.This نوجوان جهش نینجا لاک پشت hospital.Even اضطراری در هنگام برخورد با تروما رزمی، لاک پشت نینجا جهش نوجوان هنوز هم دکتر unconscious.Smart، می تواند شما را از زندگی قهرمانی که برای این شهرستان مبارزه را ذخیره کنید؟ کنترل: ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Ninjago Ninja Turtle Doctor