Ninja או נון משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

נינג'ות, מתחבא בין הנזירות! הכישורים של הסתרתם בוודאי הם מדהים. אתה יכול להביס החבר הקטלני האלה? לאסוף אותם מהעדר של נזירות, במהירות!

בקרות משחק:
מצא Ninja - עכבר (הצבע ולחץ)

Puzzle Ninja