Ninja Chó Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Giải cứu Thạc sĩ NinjaDog từ Black Cat!

Điều khiển:
Di chuyển chuột để điều chỉnh góc pháo của bạn và quyền lực.
Nhấn vào đây để khởi động con chó. Click trong khi con chó là trong không khí để khởi động tấn công đặc biệt của nó
S để thu nhỏ.
A đến pan để lại.
D để xoay sang phải.

PuzzleShootingAnimalCanonNinjaDogs