نینجا مبارزه با بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3712 75.51% with 49 votes

پس از سال ها بسیاری از آموزش، در نهایت شما آماده را به ماموریت های تنهایی! آزمون مهارت نینجا خود، جمع آوری kunai قدرتمند برای خلاص شدن از شر دشمنان حیله گری و توپ های پنهان! 6 سطح به کامل، آیا شما آماده برای شروع سفر نینجا؟

کنترل بازی:
W، A، S، D - هدف

FightingActionShoot 'em UpPlatformsNinjaObstacleCollecting Side ScrollingCombat