نینجا بن Winterland بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   329 78.05% with 41 votes

نینجا بن در آموزش در هنر از رزمندگان سایه جایی در کوه های Winterland بالا. این ها 'روز برفی سرد و یک بار از یک چیزی ناگهانی اتفاق می افتد. دختر به نظر می رسد در حال اجرا و فریاد برای کمک به او است که توسط گوریل غول پیکر که او را ربوده تعقیب. چنین جنگجو شجاع به عنوان یک نینجا می تواند چیزی شبیه به این را تحمل کنم به اتفاق می افتد تا او سراسیمه به دریافت نجات او. از اینجا به آماده برای تکمیل بسیاری از چالش های خطرناک و مبارزه با تعداد زیادی از دشمنان را دریافت کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Fighting Adventure Girl Jumping Ninjago Platform Ninja Winterland