Ninja Ballers Ii משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

לצייר קווים כדי למנוע את baller הנינג'מללכת מחוץ לתחום. תפוס את המפתח ולהגיע לדלת.

בקרות משחק:
עכבר כדי לצייר נתיבים

BallMouse SkillNinjaDrawingBounceBallers