گلوله سازهایی دوم نینجا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

قرعه کشی خطوط برای جلوگیری از Baller برای نینجا از بیرون رفتن از مرزهای. چنگ زدن به کلید و رسیدن به درب.

کنترل بازی:
ماوس را به منظور جلب مسیر

BallMouse SkillNinjaDrawingBounceBallers