کلوپ شبانه پاکسازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6214 81.58% with 76 votes

رقص شب دور! و در زمانی که نور روز خزد تا بیش از افق، اجازه دهید شخص دیگری مقابله با ظروف سرباز یا مسافر! البته، اگر شما صاحب کلوپ شبانه، که داستان متفاوت '، و اگر شما یک ظرف غذا برای تمیز کردن تا هر شب، من حدس می زنم این بدان معناست که باشگاه شب کوچک خود را فقط یک کانون تبدیل شد!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و کشیدن اقلام زباله و لباس به مکان های مربوطه می باشند.

SkillPointCleanupMouseGirlCleaningCleanClickFindNightclub