شب چراغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

پازل / platformer با چراغ

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار یا wasd - قدم بردارید / پرش.
X یا K - بلند کردن / از بین بردن لامپ.
C یا L - نگه دارید برای استفاده از لامپ

ArcadePlatformsGirls