Đẹp Shots Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Làm cho bức ảnh đẹp với trong trò chơi bóng rổ này. Làm cho số điểm cao nhất trong vòng 4 phút, kiểm tra kỹ năng của bạn trong bóng rổ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để ngắm và bắn.

SportsBallMouse SkillBasketballNiceShots